เหรียญที่ระลึก 120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราฯ