เยี่ยม รร.สมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ (รศ.สุปาณี  เสนาดิสัย)  / นายกสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคเหนือ (รศ.เจียรนัย  โพธิ์ไทรย์ ) / คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลฯ  ทั้งส่วนกลางและภาคเหนือ  พร้อมด้วยฝ่ายการพยาบาล รพ.น่าน
/  รพ.สองแคว  ได้ไปเยี่ยม รร.สมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
เพื่อดูความก้าวหน้าการจัดตั้งห้องพิพิธภัณฑ์ รร.สมาคมพยาบาลไทย  โดยมีคณะครูและรักเรียนให้การต้อนรับ