ภาพกิจกรรมศูนย์การพยาบาลสาธารณภัยฯ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 2560

วันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ประชุมวิชาการ 28-30 พ.ย.59

ประชมวิชาการ 3-5 พฤษภาคม 2560

การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค.59 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค

ประชุมวิชาการ วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559

วันพยาบาลสากล 2556 วันที่ 10 พ.ค.2556

วันพยาบาลสากล 3 พฤษภาคม 2560

Trauma 19-23 มิ.ย.60

TLS วันที่ 22-26 พ.ค. 60

อบรม TLS refresher course วันที่ 29 พ.ค. 2560

มวยการกุศลศึกพุ่มพันธ์ม่วง วันที่ 27 กันยายน 2559

ฝ่ายบริการพยาบาลจัดอบรมการประเมินคุณภาพ ณ รพ.พระมงกุฏเกล้า 2559

การอบรม TLS วันที่ 12-16 กันยายน 2559

หลักสูตรการช่วยผู้บาดเจ็บสำหรับพยาบาลและการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ

ภาพกิจกรรม PPE 2559

โครงการพยาบาลร่วมใจช่วยเหลือและฟื้นฟูภาวะสุขภาพผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

การประชุมใหญ่ประจำปี 2554 ร่วมกับ การประชุมวิชาการ เรื่อง “Humanized Nurse to Humanized Care”

ประชุมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ 5

ประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 14