ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล กรรมการอำนวยการกิตติมศักดิ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และอดีตรองประธานวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยมี รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา พร้อมผู้เข้าร่วมงานให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม