โครงการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ และนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ บทบาทที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCDs จากบุหรี่