ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ “การนิเทศทางการพยาบาล ภายใต้มาตราฐานวิชาชีพ และ บริบทองค์กรพยาบาล” วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564