25 พฤษภาคม 2563 รศ สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการอำนวยการ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล รพ ศิริราช เข้าเยี่ยมนางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ ถลาง จ ภูเก็ต ซึ่งป่วยเนื่องจากทำงานหนักโดยทำหน้าที่คัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ จากการระบาดโรค โควิด-19 ฯ ณหอผู้ป่วย72ปีชั้น4