ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 in Singapore