ขอเชิญส่งงานวิจัยเพื่อนำเสนอ ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 16 “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาลสู่สุขภาพถ้วนหน้า”