ปิดรับสมัครช่องทางออนไลน์งาน Nurses Run For Health ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

ชี้แจงผู้สมัครกิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” การรับเหรียญ เมื่อถึงเส้นชัย
เนื่องด้วย กิจกรรมนี้ได้รับพระราชานุญาต ใช้พระนามาภิไธย สธ บนเหรียญ ซึ่งทางผู้จัดกิจกรรม
ทุกจังหวัด จะวางเหรียญในพาน อย่างสมพระเกียรติ ณ จุดเส้นชัย
ดังนี้ จึงขอกำหนดวิธีการรับเหรียญ ให้นักวิ่ง – เดิน ทุกท่าน รับเหรียญ ที่วางบนพาน
โดยทำความเคารพ ก่อนรับเหรียญมาสวมด้วยตนเอง

คลิก***จังหวัดที่ร่วมจัดงาน Nurses Run for Health

ช่องทางการรับเสื้อและหมวก

– สามารถรับเสื้อหมวกและเลขบิบได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ติดต่อ 02-3541801-2 ต่อ 24 ( ในเวลาราชการ )
– สามารถรับได้ที่สถานที่จัดงานเสื้อหมวกและเลขบิบ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561
ณ สนามกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี