การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ “สุขใจ วัยทำงาน” Mental Health in the Workplace

***ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 – 30  มิถุนายน 2561    ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
***ลงทะเบียน คั้งแต่ 1 – 15  กรกฏาคม 2561  ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
ระบบธนาคารจะปิดรับชำระเงินตั้งแต่ 16 กรกฏาคม 2561
ลงทะเบียนหลังวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ให้ชำระค่าลงทะเบียนที่หน้างานเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม www.aimhc.net
หรือโทร 0 2590 8179, 0 2590 8226, 0 2590 8090