ฝึกอบรมวิชาการระยะสั้น สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกฯ 11-12 พ.ค. 2561

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทยจะจัดการอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

ณ ห้อง Kamolthip โรงแรม The Sukosol กรุงเทพ

ในหัวข้อ “Common problems in cardiac surgery”  

วันที่11-12 พฤษภาคม 2561

PR Thai Nurse Association 2018

20th Short course 2018 Program (14-4-18)

20th Short Course 2018 Registration form – 6Apr18