การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology” ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology”

ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2


โหลดเอกสาร : 1.หนังสือเชิญประชุมวันที่11-13ก.ค.61

โหลดเอกสาร : 2.โครงการ11-13ก.ค.61 อิมแพ็ค

โหลดเอกสาร : 3.ใบสมัครการประชุมอิมแพ็ค 11 -13 ก.ค..61

โหลดเอกสาร : 4.Reservation Form MDA 2018 Ibis (1)

โหลดเอกสาร : 5.Reservation Form MDA 2018 Novotel Bangkok IMPACT (1)