การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology” ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2

การประชุมวิชาการ เรื่อง “Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology”

ในวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม Conference Room 2 Hall 1-2


โหลดเอกสาร : 1.หนังสือเชิญประชุมทั่วประเทส_วันที่11-13-พ.ค.61อิมแพ็ค2561

โหลดเอกสาร : 2.โครงการ11-13ก.ค.61-อิมแพ็ค

โหลดเอกสาร : 3.ใบสมัครการประชุมอิมแพ็ค-11-13-ก.ค.61-2

โหลดเอกสาร : 4.Reservation Form MDA 2018 Ibis (1)

โหลดเอกสาร : 5.Reservation Form MDA 2018 Novotel Bangkok IMPACT (1)