ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม ICN Congress 2019 in Singapore

จดหมายขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน และประชุม ICN Congress ใบแจ้งความจำนงร่วมเดินทาง รายการที่ 1 รายการที่ 2 รายการที่ 3

Nurse For Love Concert

สถานที่ : โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์ เธียเตอร์,สยามพารากอน Venue : At Siam Pavalai Royal Grand Theatre,Siam Paragon (6th Fl.) เปิดจำหน่าย : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. Public Sale : Friday 15th March 2019 at 10.00 AM. ราคาบัตร : 2,000 / 1,500 และ 1,000 บาท Ticket Price : 2,000 / 1,500 and 1,000 Baht. ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ https://www.allticket.com/event/NurseForLoveConcert รอบการแสดง / Showtime วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. […]

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบูรณาการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม : ผู้ปฏชฏิบิติวิชาชีพอย่างมืออาชีพ

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบูรณาการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม : ผู้ปฏชฏิบิติวิชาชีพอย่างมืออาชีพ โครงการฝ่ายวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี 2561วันที่ 19 ถึง 21 ธ.ค.61 หนังสือเชิญประชุมฝ่ายวิชาการทั่วประเทส 19-21ธันวาคม2561 ใบสมัคร วันที่19-21ธันวา61ใบจองโรงแรม

เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้บริหารพยาบาล / พยาบาลดีเด่น
ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2562

ประกาศสมาคมพยาบาล โครงการประกวดผุ้บริหารและพยาบาลดีเด่น 2562 จดหมายเชิญสมัครพยาบาลดีเด่น แบบฟอร์มการกรอกใบสมัคร

ปิดรับสมัครช่องทางออนไลน์งาน Nurses Run For Health ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

ชี้แจงผู้สมัครกิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” การรับเหรียญ เมื่อถึงเส้นชัย เนื่องด้วย กิจกรรมนี้ได้รับพระราชานุญาต ใช้พระนามาภิไธย สธ บนเหรียญ ซึ่งทางผู้จัดกิจกรรม ทุกจังหวัด จะวางเหรียญในพาน อย่างสมพระเกียรติ ณ จุดเส้นชัย ดังนี้ จึงขอกำหนดวิธีการรับเหรียญ ให้นักวิ่ง – เดิน ทุกท่าน รับเหรียญ ที่วางบนพาน โดยทำความเคารพ ก่อนรับเหรียญมาสวมด้วยตนเอง คลิก***จังหวัดที่ร่วมจัดงาน Nurses Run for Health ช่องทางการรับเสื้อและหมวก – สามารถรับเสื้อหมวกและเลขบิบได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ติดต่อ 02-3541801-2 ต่อ 24 ( ในเวลาราชการ ) – สามารถรับได้ที่สถานที่จัดงานเสื้อหมวกและเลขบิบ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  

1 2 3 4 6