Supanee Don’t Miss Principles of Tuberculosis Training

Dear Supanee,Time is running out to register for our popular Union training course, Principles of Tuberculosis Care and Prevention: Translating Knowledge to Action. This 10-day course, which will be held in Bulawayo, Zimbabwe, covers the epidemiological, bacteriological, clinical and programmatic principles of TB care. The deadline to register for this course is 18 January 2019. Please take a moment to reserve your […]

โครงการฝึกอบรมผู้บริหารพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 13

จดหมายเชิญประชุม โครงการอบรมบริหาร รุ่น ๑๓ กำหนดการฝึกอบรมบริหาร รุ่น 13 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบูรณาการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม : ผู้ปฏชฏิบิติวิชาชีพอย่างมืออาชีพ

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบูรณาการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม : ผู้ปฏชฏิบิติวิชาชีพอย่างมืออาชีพ โครงการฝ่ายวิชาการและประชุมใหญ่ประจำปี 2561วันที่ 19 ถึง 21 ธ.ค.61 หนังสือเชิญประชุมฝ่ายวิชาการทั่วประเทส 19-21ธันวาคม2561 ใบสมัคร วันที่19-21ธันวา61ใบจองโรงแรม

เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้บริหารพยาบาล / พยาบาลดีเด่น
ด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2562

ประกาศสมาคมพยาบาล โครงการประกวดผุ้บริหารและพยาบาลดีเด่น 2562 จดหมายเชิญสมัครพยาบาลดีเด่น แบบฟอร์มการกรอกใบสมัคร

ปิดรับสมัครช่องทางออนไลน์งาน Nurses Run For Health ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

ชี้แจงผู้สมัครกิจกรรม “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ” การรับเหรียญ เมื่อถึงเส้นชัย เนื่องด้วย กิจกรรมนี้ได้รับพระราชานุญาต ใช้พระนามาภิไธย สธ บนเหรียญ ซึ่งทางผู้จัดกิจกรรม ทุกจังหวัด จะวางเหรียญในพาน อย่างสมพระเกียรติ ณ จุดเส้นชัย ดังนี้ จึงขอกำหนดวิธีการรับเหรียญ ให้นักวิ่ง – เดิน ทุกท่าน รับเหรียญ ที่วางบนพาน โดยทำความเคารพ ก่อนรับเหรียญมาสวมด้วยตนเอง คลิก***จังหวัดที่ร่วมจัดงาน Nurses Run for Health ช่องทางการรับเสื้อและหมวก – สามารถรับเสื้อหมวกและเลขบิบได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ ติดต่อ 02-3541801-2 ต่อ 24 ( ในเวลาราชการ ) – สามารถรับได้ที่สถานที่จัดงานเสื้อหมวกและเลขบิบ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี  

ตามที่ได้ปรากฏภาพลงเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียของกลุ่มหญิงสาวใส่ชุดราตรียาวสีขาวในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งและได้สวมหมวกสีขาวคาดแถบขีดสีดำที่ดูแล้วเหมือนหมวกในชุดปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล

ตามที่ได้ปรากฏภาพลงเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียของกลุ่มหญิงสาวใส่ชุดราตรียาวสีขาวในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งและได้สวมหมวกสีขาวคาดแถบขีดสีดำที่ดูแล้วเหมือนหมวกในชุดปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ติดตามสืบสาวเรื่องราวและวิเคราะห์ว่าภาพนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพยาบาลในสังคมในทางที่ไม่เหมาะสม จึงได้ติดต่อเพื่อทำความเข้าใจกับผู้จัดงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประธานคณะกรรมการจัดงาน Solo night พร้อมคณะ ได้มายื่นหนังสือขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดครั้งนี้ ที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ได้ติดตามลบภาพและวางแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต นางสาวประชิด ศราธพันธ์  อุปนายก และตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการ ได้รับหนังสือ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันแล้ว  จึงขอแจ้งให้สมาชิกและสังคมได้ทราบโดยทั่วกัน

1 2 3 4 5 6 12