สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้กำลังใจ พว.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง และครอบครัว โดยมอบเงินและของเยี่ยม ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 มกราคม 2565

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมให้กำลังใจ พว.ปุณยวีร์ ศรีดวงแปง และครอบครัว โดยมอบเงินและของเยี่ยม ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 มกราคม 2565

1 2 3 17