โครงการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

โครงการประกวด โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล จดหมายเชิญส่งประกวด

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ขอเชิญร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการให้การพยาบาลผู้ป่วย

โหลดแบบแจ้งชื่อ พยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 จากการให้การพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ มีความห่วงใยพยาบาลวิชาชีพ ว่า หากเป็นการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 ในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย โดยไม่ถึงแก่ชีวิตจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุน “สมทบทุนช่วยเหลือพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 และป่วยจากการให้การพยาบาลผู้ป่วย” เพื่อหาทุนสนับสนุนช่วยเหลือ และ จากการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (ศบค.) ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 ราย แล้วนั้น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอแจ้งให้ หัวหน้าพยาบาล หรือ หัวหน้าหน่วยงาน ของสถานบริการสุขภาพ/โรงพยาบาล ที่พบว่า พยาบาลในหน่วยงานของท่านติดเชื้อ COVID-19 และป่วยจากการให้การพยาบาลผู้ป่วย (เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ หรือ ไม่เป็นสมาชิกก็ได้) ส่งหนังสือแจ้งข้อมูล มายัง สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ส่วนกลาง หรือ สำนักงานสาขาภาค ที่หน่วยงานของท่านตั้งอยู่ เพื่อสมาคมพยาบาลฯจะได้ ดำเนินการด้านสวัสดิการ เป็นกรณีพิเศษ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของพยาบาลทุก ๆ ท่านต่อไป

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ เชิญชวนสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนบริจาคชุด Personal Protective Equipments (PPE) ให้บุคคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลการจัดส่งชุด PPE กิจกรรม “การสมทบทุน บริจาคชุด PPE ให้บุคคลากรทางการแพทย์ ” รายนามผู้บริจาคชุด PPE

ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอทำหน้าที่ส่งต่อข้อความและรูปภาพให้กำลังใจพี่พยาบาล พี่หมอ และพี่บุคลากรทางการแพทย์ จากกิจกรรม “7 Days Challenge ส่งใจให้นักรบชุดขาวพี่ๆของพวกเรา” เพื่อให้พี่ๆมีกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19

ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ขอทำหน้าที่ส่งต่อข้อความและรูปภาพให้กำลังใจพี่พยาบาล พี่หมอ และพี่บุคลากรทางการแพทย์ จากกิจกรรม “7 Days Challenge ส่งใจให้นักรบชุดขาวพี่ๆของพวกเรา” เพื่อให้พี่ๆมีกำลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19

1 2 3 14